Survey oluştur

Sayfadaki hataları düzeltin

To begin...

Ülkeniz?
Kodunuzun ilk iki karakterini yazarak başlayınız

Challenges

Bir Okul Danışmanı olarak Öğretmen Adaylarının benden ne bekleyebileceklerinin ana hatlarını belirlemekteki zorluklar.
Uygulamalı eğitimin başlangıç aşamasında değerlendirme prosedürlerini açık olarak ifade etmekteki zorluklar.
Öğretmen Adayımla anlamlı bir mentorluk ilişkisi geliştirmedeki zorlayıcı unsurlar.
Öğretmen Adaylarına farklı hızlarda gelişmelerine izin verecek esnekliği sağlamadaki problemler.
Öğretmen Adayımın dikkatini, yalnızca ders planını takip etmek yerine öğrencinin öğrenmesine odaklamaktaki zorluklar.
Öğretmen Adayımın kavram yanılgıları ortaya çıktıkça bunları dile getirmeye ve düzeltmeye ilişkin güçlük.
Okulumdaki diğer Okul Danışmanlarıyla iletişimi sürdürmekle ilgili zorluklar.
Okulumuzdaki Okul Danışmanları arasında ortak beklentilerin olmayışı.
Diğer Okul Danışmanlarını mesleğimiz hakkında karar almaya dahil etmedeki zorluklar.
Okul Danışmanlarına kendi sorun ve tereddütlerini çözümleme konusunda yardımcı olmaya ilişkin güçlük.

Motivators

Öğretmen Adaylarına yardım etmek ve mentorluk yapmanın ‘doğru olanı yapmak’ olması.
Bir Öğretmen Adayının gelişimini kolaylaştırabileceğimi bilmek tatmin edici.
Yeni başlayan öğretmenlere koçluk yaptığımda gerçek bir fark yaratıyorum.
Süpervize etmek benim kendi öğretim uygulamalarımı geliştirmeme yardımcı olur.
Öğretmen Adayları, öğretirken neden böyle bir yol kullandığıma dair düşüncemi sorgulamamda yardımcı olur.
Süpervize etmek yeni uygulamalar ve fikirlerle beni güncel tutar.
Öğretmen Adaylarıyla çalışmak kendi değerlerimi ve inançlarımı geliştirmeme yardımcı olur.
Öğretmen Adayları öğretim becerilerimi keskinleştirmem için tetikte olmamı sağlar.
Süpervize etmek iş birliğini, meslektaş dayanışmasını (meslektaşlığı) ve öğrenme topluluğunu sürdürmeyi teşvik eder.
Süpervize etmek gelecekteki meslektaşlarımla profesyonel ilişkiler kurmamı sağlar.
Bir başka yetişkinle çalışmak tatmin edici.
Öğretmen Adaylarıyla çalışmak bana karşılıklı öğrenme fırsatları sunar.

Challenges

Farklı Okul Danışmanları arasındaki kişilik ve stil farklılıkları arasında uzlaşma sağlamaya ilişkin güçlük.
Bizim okul personelimiz ve başka okullardaki personel arasında iletişim zorlukları.
Okul Yöneticileri ve Okul Danışmanları arasındaki iletişim zorlukları.
Öğretmen Adaylarına ne kadar iyi yardımcı olabildiğime ilişkin beni bilgilendirecek, yöneticilerden bir geri bildirimin olmayışı
Süreçte iyi giden ve yolunda gitmeyen konulara ilişkin öğretmen adaylarından alınan yetersiz geri bildirim
Öğretmen adaylarını süpervize etmeye ilişkin genel kabul görmüş bir “standart model” üzerine sınırlı düzeyde anlaşma.
Yerel veya bölgesel seviyede Öğretmen Adaylara süpervizörlük etme sorumlulukları konusunda netlik olmaması.
Uygulamalı eğitim öncesinde Öğretmen Adaylarına üniversite dersinin gerektirdiği çalışma konusunda çok az bilgi verilmiş olması.
Uygulamalı eğitim öncesinde Öğretmen Adaylarına yönelik özel hazırlık çalışmaları konusunda belirsizlik.
Yararlı olmayan Süpervize Etme El Kitabı senaryoları ve örnekleri.

Motivators

Süpervizörlük, düşünmek ve yeniden değerlendirmek için bana bir “mola” sağlar.
Sınıfta bir Öğretmen Adayının bulunması öğrencilerimle bire bir çalışmama fırsat verir.
Bir Öğretmen Adayıyla çalışmak öğrencilerimin öğrenme ihtiyaçlarını izleme imkânı verir.
Öğretmen Adaylarıyla çalışmak, gözlemlemek ve yansıtmak için bana bir teneffüs fırsatı verir.
Süpervizörlük, mesleği yenilemek ve tazelemek için gereklidir.
Süpervizörlük, genel olarak eğitim ve toplum için önemlidir.
Daha fazla öğretmen yetiştirmek bizim sosyal sorumluluğumuzdur.
Süpervizörlük, Öğretmen Adaylarının öğretmenlere dönüşmesine yardımcı olur.
Öğretmen Adaylarını, öğrenirken ve gelişirken izlemek memnuniyet verici.
Öğretmen Adaylarına günlük sorunlarını çözmelerinde yardımcı olmayı seviyorum.

Challenges

Fakülte Danışmanlarının rol ve sorumlulukları konusunda bir netlik olmaması.
Fakülte Danışmanları ve Okul Danışmanları arasında belirsiz geribildirim mekanizmaları.
Fakülte Danışmanları ve Okul Danışmanları arasında güç ve otorite sorunları.
Zorluk yaşayan Öğretmen Adaylarına ilişkin yardım almak üzere üniversite kaynaklarına erişim eksikliği.
Fakülte ve Okul Danışmanlarını seçmek ve hazırlamak için sistematik prosedürlerin olmayışı.
Öğretmen Adayının başarılarını başarısızlıklarından ayırt etmek için kullanılan belirsiz değerlendirme yönergeleri.
Okul Danışmanlarının görüş ve endişelerine duyarlı değerlendirme formlarının olmayışı.
Öğretmen Adaylarının öz değerlendirmelerine yer verecek değerlendirme prosedürlerinin eksikliği.
Hem Okul Danışmanlarından hem de Fakülte Danışmanlarından gelen girdileri de içeren, Öğretmen Adaylar için belirlenmiş,
Son değerlendirmeleri teslim etmeden önce ara raporlar hazırlanması için yönergelerin olmayışı.

Motivators

Öğretmen Adaylarına mentorluk yapmak, onların teori ve uygulamayı bağdaştırmasına yardım eder.
Öğretmen Adaylar öğrencilerin ilgisine ve sınıf dinamiklerine katkıda bulunur.
Öğretmen Adaylarının sınıfta bulunması öğrencilerin derse katılımını teşvik eder.
Öğretmen Adayları öğrencilerin öğrenmesini destekleyecek ‘taze kan’ sağlar.
Öğretmen Adayları sınıftaki çeşitliliklerin artmasına yardımcı olur.
Süpervizörlük kariyer gelişimi konusunda önemli konulara dikkat çeker / hatırlatmalar yapar.
Süpervizörlük bana öğretme ile ilgili hala öğrenebileceğim çok şey olduğunu hatırlatır.
Öğretmen Adaylarına süpervizörlük yapmak öğretme sürecinin pek çok ‘doğru yolu’ olduğu düşüncesini doğrular.
Öğretmen Adaylarına süpervizörlük yapmak öğretim uygulamalarını başkalarının gözünden yansıtır.
Süpervizörlük deneyimi bir okul danışmanının kariyer terfisine yardımcı olur.

And now, just a few Background questions about you and your practice...

Admin Only
Uncheck the box if this is an Invalid survey record.
Sürüm bilgisi
Briefly describe the changes you have made.
Sayfadaki hataları düzeltin