• Bianca and Joan
  • Dave and Jeff
  • Jeff and Lee
  • Nadine and Jenna
  • Tina and Mitch

Välkommen till Undersökning om handledarroller

MPI är ett utvecklingsverktyg för lärare som jobbar
med lärarstudenter under VFU

MPI ger dig återkoppling på hur du förstår och genomför ditt arbete som handledare under VFU

Klicka på länken ’GÖR UNDERSÖKNINGEN NU’ i botten av den här sidan för att börja.

Ett exempel på en MPI resultatrapport kan du se nedan.

 

 

Exempel på resultatrapport

Handledare | ‘Lärarstudent’

I den här undersökningen:

  • ‘Handledare’ (eller HL) är definierat som den lärare
    som handleder en lärarstudent under VFU

  • ‘Lärarstudent’ (eller LS) är definierat som en
    universitetsstudent som går på ett lärarprogram

MPI result sheet with grid

 

Gör undersökningen nu