• Bianca and Joan
  • Dave and Jeff
  • Jeff and Lee
  • Nadine and Jenna
  • Tina and Mitch

Velkommen til undersøkelsen om praksislærerrollen

MPI er et profesjonelt utviklingsverktøy for lærere som jobber med studenter i praksisperioder.
MPI gir deg tilbakemelding på hvordan du forstår og gjennomfører arbeidet ditt som praksislærer.
Klikk på “GJENNOMFØR UNDERSØKELSEN NÅ» på bunnen av denne siden for å sette i gang.
Et eksempel på MPI resultatark er vist nedenfor.

 

Eksempel på MPI-rapport

School Advisor  |  Student Teacher

I denne undersøkelsen:

  • Praksislærer (PL) er definert som en lærer som veileder lærerstudent(er) i praksisopplæring

  • Lærerstudent (LS) er definert som en student som gjennomfører en

MPI result sheet with grid

 

Take survey now