ติดต่อสอบถาม

ถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MPI โปรดติดต่อ :

  • Tony –  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับด้านวิชาการ การบริหารและการวิจัย (anthony.clarke@ubc.ca)
  • John –  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการแปลผลเชิงเทคนิคและการวิจัย (john.collins@ubc.ca)
  • Wendy –หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ MPI และโครงการวิจัยโดยครู (wnielsen@uow.edu.au)
  • Valérie - หากต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้ MPI และโครงการวิจัยโดยครู (vtriggs@telus.net)  
  • Bjorn – สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเว็ปไซต์ของ MPI (bjorn.thomson@ubc.ca)

หรือ

สมัครเป็นผู้ประสานงานโครงการ

ทีมงาน MPI

------------------

ออสเตรเลีย: LibbyTudball

จีน: Lijie, Wang Fang, & Guopeng Fu

ฝรั่งเศส: Sebastien Chalies

เนเธอแลนด์: Frank Crasborn

นิวซีแลนด์: Ngiare Hoben

สเปน: Juan-José Mena Marco

ไทย: ชาตรี ฝ่ายคำตา